Western India Regional Council of
The Institute of Chartered Accountants Of India

Regional Council Members

CA. Sandeep Kailashchand Jain, Chairman - WIRC

Address :
Kailash Chand Jain & Co. EDENA, 1st Floor 97, Maharshi Karve Road, Near Income Tax Office, Mumbai - 400 020
E-mail :
skj@kcjainco.com / kcjainco@gmail.com
Tel (O) :
022 -23679131
Tel (R) :
022 -22009131/22065373
Mobile :
9819788099

CA. Priyam Rameshbhai Shah, Vice Chairman - WIRC

Address :
202, Pelical House, Pelical Towers, Gujarat Chamber of Commerce, Ashram Road, Ahmedabad - 380 009
E-mail :
priyamrshah@yahoo.com / rmshah@rmshah.net
Tel (O) :
079-40042700/01/02/03
Tel (R) :
079-26300038
Mobile :
9824096112

CA. Purushottam Lal Khandelwal, Secretary - WIRC

Address :
216, Madhupura Vepar Bhavan, Near Ganj Bazar, Madhupura Chowk, Madhupura, Ahmedabad - 380004 (Gujarat)
E-mail :
phkhandelwal@rediffmail.com
Tel (O) :
079 25623714
Tel (R) :
079 22164423
Mobile :
9825020844

CA. Balkishan Agarwal, Treasurer - WIRC

Address :
B 310 International Commerce Centre, Ring Road, Surat - 395002 (Gujarat)
E-mail :
balkishan@dbsassociates.in / balkishan@icai.org
Tel (O) :
0261 3112634
Tel (R) :
9825810634
Mobile :
9377110634

CA. Vikrant Murlidhar Kulkarni, Chairman-(WICASA)

Address :
Kulkarni Kulkarni and Co. 430 J 7, Shriram Wadi, M.G.Road, Near Hotel Shilpa, Nashik- 422001 Maharashtra
E-mail :
kulkarnivikrant@gmail.com / updates@cavikrant.com
Tel (O) :
0253-2582963
Tel (R) :
2532316532
Mobile :
9881880073 / 9561096073
© Copyright 2019, Website Designed & Developed By : General Data P. Limited